LOGIN: HASLO:

Aukcje gołębi pocztowych - SuperGolab.pl
Wielka Licytacja Go??bi w WO?P !

2003-01-13  Bogdan Michalak
..................................................................................................................................
Organizatorzy Wielkiej Licytacji Go??bi Pocztowych w Miliczu sk?adaj? serdeczne podzi?kowania ofiarodawcom go??bi: Kol. Kazimierzowi Kohnke, Zbigniewowi Kuku?ce, braciom ?epuchom, Januszowi Popió?, Henrykowi i Patrycji Poloczkom, za wspania?y
dar serca i wra?liwo?? na potrzeby drugiego cz?owieka. Do Milicza zjecha?o ponad stu hodowców z o?ciennych Oddzia?ów: K?pno, Ole?nica, Ostrów Wlkp., Krotoszyn, Rawicz, Wroc?aw i wielu innych. Licytacja cieszy?a si? du?ym zainteresowaniem, go??bie by?y naprawd? wspania?e.

??czna kwota z licytacji 5 go??bi to 6.500 z? - zosta?a przekazana WO?P. Najdro?szym go??biem by? samczyk - niebieski nakrapiany z hodowli Zbigniewa Kuku?ki, który trafi? do Oddzia?u K?pno. Przebieg licytacji transmitowa?a Telewizja Wroc?aw.


PowrótREJESTRACJA| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl