LOGIN: HASLO:

Stanisław Górski - produkty i usługi dla branży gołębiarskiej
Dodaj swoją odpowiedź

Autor Tresc postu     SORTUJ: Malejąco ↓ - Rosnąco ↑
TOMAS
IP:5.173.137.81

2021-03-04 23:33:30
Hodowca74
Widziałem ten projekt. To by wiele ułatwiło, wyjaśniło. Pozostaje poczekać do 9 marca....

Hodowca74
IP:46.204.21.142

2021-03-04 22:47:19

Czyżby było widać przysłowiowe "światełko w tunelu"?
W przeciwnym razie byłby to nieżyciowy przepis Unii Europejskiej.

martos
IP:5.173.201.170

2021-03-04 20:05:35

kliknij link Ktoś wie coś więcej w tym temacie?

Hodowca74
IP:46.204.21.216

2021-01-09 12:47:40
Straszenie nas hodowców
Z innego źródła.

"New EU regulations: threat to pigeon sport?
Sun, 10/25/2020 - 5:37 PM CET
Topic: EU KBDB NPO
On April 21, 2021, new EU regulations will come into force on the health requirements for animal movements within the EU. This would mean that before the start of a flight from another EU country, pigeons would first have to be in quarantine for three weeks, after which a check by an NVWA vet would take place no later than 48 hours before basketing. The NVWA vet issues a health certificate that the carrier of the pigeons must have with him during transport. The NPO, the Dutch pigeon association, considers this not feasible and has set up a working group that has entered into talks with the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality (LNV). Since the regulations apply to all countries, the NPO has also contacted the FCI and the national federations of surrounding countries
The Dutch working group has now had an initial meeting with the Ministry of Agriculture, Nature and Food Quality, in which it has been promised that there will be clarity before the start of the flight season in 2021. The working group will keep the national federations of our neighboring countries and the FCI informed.
The KBDB has now also taken action. Chairman Pascal Bodengien informs us that there is contact with the chairman of the NPO to see how we can respond to this problem together. Contact will also be made with the competent authorities. Furthermore, the KBDB states that according to some veterinarians the new regulations would be impossible. The KBDB will communicate about this later."

Tłumaczenie na język polski.

"Nowe przepisy UE: zagrożenie dla sportu gołębiarskiego? Niedz., 25.10.2020 - 17:37 CET Temat: UE KBDB NPO
21 kwietnia 2021 r. Wejdą w życie nowe przepisy unijne dotyczące wymagań zdrowotnych przy przemieszczaniu zwierząt na terenie UE. Oznaczałoby to, że przed startem lotu z innego kraju UE gołębie musiałyby najpierw przebywać w kwarantannie przez trzy tygodnie, po czym kontrola przez weterynarza NVWA miałaby się odbyć nie później niż 48 godzin przed koszowaniem. Weterynarz NVWA wystawia zaświadczenie zdrowotne, które przewoźnik gołębi musi mieć przy sobie na czas transportu. NPO, holenderskie stowarzyszenie gołębi, uważa to za niewykonalne i powołało grupę roboczą, która rozpoczęła rozmowy z Ministerstwem Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności (LNV). Ponieważ przepisy dotyczą wszystkich krajów, organizacja non-profit skontaktowała się również z FCI i krajowymi federacjami krajów sąsiednich.
Holenderska grupa robocza odbyła właśnie wstępne spotkanie z Ministerstwem Rolnictwa, Przyrody i Jakości Żywności, podczas którego obiecano, że przed rozpoczęciem sezonu lotów w 2021 roku nastąpi jasność. Grupa robocza będzie na bieżąco informować krajowe federacje naszych krajów sąsiednich i FCI. KBDB również podjęło teraz działania. Przewodniczący Pascal Bodengien informuje nas, że jest kontakt z przewodniczącym organizacji non-profit, aby zobaczyć, jak możemy wspólnie odpowiedzieć na ten problem. Kontakt zostanie również nawiązany z właściwymi organami. KBDB stwierdza również, że zdaniem niektórych lekarzy weterynarii nowe przepisy byłyby niemożliwe. KBDB poinformuje o tym później."

Czyżby zamierzono trzymać hodowców w niepewności do prawie do końca kwietnia???

Skladak
IP:46.204.33.210

2020-12-11 20:34:09

"Zieloni" od dawna już na Nas polują, po mału urzeczywistniają przepisy aż w końcu dobiorą się Nam do dupy... pewnie jeszcze usłyszymy o przypiętych ludziskach do naszych kabin ;)

Warzecha.
IP:78.10.210.176

2020-12-09 23:02:12

Nowe rozporządzenie UE w sprawie zdrowia zwierząt: 2020/688 Od października Rada ds. FCI zwracała większą uwagę na Europę, ponieważ pojawiło się nowe rozporządzenie UE w sprawie zdrowia zwierząt. W rozporządzeniu tym gołębie pocztowe są wyraźnie wymienione w rozdziale 68. Ten rozdział z kolei odnosi się do rozdziału 59, w którym znajdują się szczegółowe przepisy. Rozdział 59.1.a wspomina, że obowiązkowy okres kwarantanny wynosi 21 dni, zanim gołębie pocztowe będą mogły przekroczyć granice państw członkowskich UE. Regulacja ta stawia zasadniczo sport gołębiarski w niekorzystnej sytuacji, ponieważ niektóre przepisy prawne nie mogą być przestrzegane ze względu na zdrowie zwierząt i zawody sportowe. Definicja problemu: Punktem krytycznym dla rozporządzenia Komisji Europejskiej 2020/688 w sprawie konkursów gołębi pocztowych jest obowiązkowa kwarantanna 21 dniowa, przewidziana w art. 59 sekcji V rozporządzenia. 21-dniowy pobyt w jednym miejscu określonym w dekrecie, poza wyłączeniem gołębi tradycyjnych z zawodów gołębi pocztowych, nie może być utrzymywany z punktu widzenia ochrony zwierząt lub dobrostanu zwierząt. Wynika to z faktu, że ogranicza on zwierzęta konkurencyjne w ich najważniejszym przemieszczaniu się, lataniu, podczas kwarantanny w stadach. Transport gołębi pocztowych na miejsce startu musi odbywać się w możliwie najkrótszym odstępie czasu, spełniając kryteria dotyczące obowiązkowego okresu odpoczynku, karmienia i pojenia. Ustęp 68 reguluje przewóz na imprezy sportowe, w odniesieniu do postanowień artykułu 59, z których w każdym przypadku spełnione są wymogi ustępu 1 litery a)-b)-c)-f). W sporcie gołębiarskim obowiązują bardzo surowe przepisy na szczeblu międzynarodowym. Są one zawarte w statucie i regulaminie zarówno federacji krajowych, jak i FCI. Federacje członkowskie mają jasne zasady dotyczące transportu, szczepień i zarządzania weterynarzem, które zawsze są zgodne z przepisami UE i przepisami światowymi. Państwa członkowskie Unii Europejskiej mają prawo do zgłaszania poprawek przed wejściem w życie tych przepisów. Kilka stowarzyszeń FCI, we współpracy z ministerstwem rolnictwa swoich krajów, zasygnalizowało Komisji Rolnictwa UE konieczność zmiany ustawy w przypadku odstępstwa od 21-dniowej kwarantanny. Przewodniczący FCI, pan Istvan Bardos zaapelował do wszystkich liderów federacji członkowskich FCI w państwach członkowskich UE o odwiedzenie eurodeputowanych z ich krajów, w szczególności członków Komisji Rolnictwa, oraz o zwrócenie się do eurodeputowanych o zainicjowanie i poparcie poprawki do rozporządzenia Komisji 2020/688 w sprawie konkursu na gołębie pocztowe, aby artykuł 59. został usunięty. Zwrócił się on do każdego z przewodniczących federacji krajowych o podjęcie niezbędnych kroków w celu zmiany tego rozporządzenia w zakresie bezpieczeństwa gołębiarstwa sportowego. Prosimy o podanie informacji o swoich wynikach w e-mailu, adresowanym do Sekretarz generalny gromadzi wszelkie informacje na temat działalności członków i ich wyników krajowych.

Hodowca74
IP:46.204.16.89

2020-12-09 22:53:10
Co jest grane?
Czyżby było coś na rzeczy z tymi przepisami UE?
Dzwonił mi wczoraj kolega i pyta czy coś mi o tym wiadomo, bo jeden z Oddziałów przygranicznych zrobił drugi, tj. awaryjny plan lotów ze wschodu, gdyby te przepisy miały wejść w życie. :((

jaro0106
IP:85.11.111.216

2020-11-14 18:54:41

Obecne przepisy są w dużej mierze fikcją to fakt. Ale z tego co wiem to trwają jakieś konsultację by przepisy nie były oderwane od realiów. Na pewno trzeba będzie się liczyć z jakąś zmianą ale w te kwarantanny przy gołębiach bym nie wierzył.

Hodowca74
IP:46.204.21.227

2020-11-13 11:35:50
Irek 0414
W tym się zgadzam. Mój kolega nie lotuje parę lat i nie wypuszcza nawet gołębi na obloty. Zawsze sobie coś zostawi ze swoich do rozpłodu, ale nie szczepił i twierdził, że skoro jego nawet nie wychodzą na obloty, to nic im nie grozi. Ale w następnym roku przekonał się na własnej skórze, bo połowa tych rocznych, które nie były szczepione zachorowało na paramyxo, i to tak ciężko, że niektóre odeszły śmiertelnie. :( Od tego czasu szczepi wszystkie gołębie, a nawet mnie prosił, żeby mu po wypierzeniu poszczepić, bo się dowiedział, że mam szczepionkę w lodówce i będę szczepił swoje. :)
Obiecałem mu, kiedy nie było jeszcze tych obostrzeń w związku z koronowirusem, a teraz nie wiem jak to zrealizować w tych czasach. :(
W lipcu po lotach poszczepiłem wszystkie gołębie, dosłownie wszystkie przeciwko ospie gołębi.

irek0414
IP:148.81.116.157

2020-11-13 09:47:04
H74
Przepraszam że dopiero teraz.
W związku jestem od 2001 roku.
Szczepię regularnie od 2000 (w tym roku zacząłem hodować na własny rachunek).
Na nie szczepienie to mogą sobie pozwolić ci którzy mają ptaki pod wolierami i ich nie wypuszczają. A i to nie daje gwarancji że nie wpadnie tam paramyxowiroza.
Każdy kto myśli o hodowaniu na poziomie szczepi gołębie i nie ważne czy to ozdobne czy pocztowe..

Medalikxxl
IP:89.64.33.212

2020-11-12 21:00:12

Czyli nic nie straciłem jak widzę.

Medalikxxl
IP:89.64.33.212

2020-11-12 20:58:26

Czyli nic nie straciłem jak widzę.

TOMAS
IP:5.173.128.172

2020-11-10 23:48:22
Medalikxxs
Raczej po staremu. Czasem mam chęć sobie zaprenumerować "Hodowcę". Kolega prenumeruje. Jak czasem przejrzę u niego to mi przechodzi ochota.

Medalikxxl
IP:89.64.32.213

2020-11-10 23:23:51

Kiedyś zaprenumerowałem ten magazyn. Ale nie odpowiadały mi te nachalne reklamy pana Putmana i jego hodowli. Zresztą podobnie było z miesięcznikiem PZHGP tam znowu tylko same nekrologi. Ciekawe czy w obu gazetach się coś zmieniło czy bez zmian?

TOMAS
IP:5.173.128.172

2020-11-10 22:14:22
Kslom
H0258 myśli że reszta Polski to "trzeci świat". Zresztą jak tak poczytać, to nie tylko on.

piojer
IP:194.31.252.145

2020-11-10 20:58:30
H74
Franku ,widocznie jeszcze dużo nie rozumiemy?I popatrz tak blisko nas? DL

Hodowca74
IP:46.204.20.175

2020-11-10 20:55:22
Irek0414
Sorry, że się wtr.
Ale wydaje mi się, że czegoś nierozumiem. :(
Szczepię już od czasu, kiedy jeszcze nie było nawet obowiązku, bo przecież zabezpieczam swoje gołębie i nie boję się wtedy zakażenia w kabinie. Podstawowe to paramyxo i ospa.

kslom
IP:83.243.111.28

2020-11-10 20:20:53
Widzę ze zyję pod tą samą
szerokością i długością geograficzną. 99,9 % hodowców dawno już dorosło do tego aby szczepić swoje stada. Ba, nawet dla tych bardziej odpornych na wiedzę, potrafili dotrzeć...

irek0414
IP:178.42.26.34

2020-11-10 20:08:09
H0258
Zarówno ja i jak i hodowcy z Polski wypraszamy sobie pomówienia jakimi nas "zaszczycasz".
Nie tylko ja ale również 99% mi znanych kolegów szczepi tegoroczne młode dwa razy (a z ospą i innymi dupsami jest tych szczepień więcej) zanim trafią do kabiny. A stare jak kto lubi i ile razy lubi.
Może to nieszczepienie jest modne u Ciebie "Mistrzu". Bo w Polsce to nie przejdzie.

piojer
IP:194.31.252.145

2020-11-10 19:51:14
Czarno to widzę!
Haaa __ fikcyjne potwierdzenia szczepień, fikcyjne komisje wkładań itd.. Jestem ciekaw co jeszcze się dowiemy.Szok... DL

kslom
IP:83.243.111.28

2020-11-10 19:41:10
H0258 zanim zaczniesz
prosić to zacznij przestrzegać ..Ale cóż jak sie jest jednym z członków stada o którym piszesz to trudno wymagać czegoś więcej.. Widzisz...ja nic o tobie nie myślę...sadzę ze mam do czynienia ze zwykłym cwaniakiem i tyle. Na tym pozostanę. Jak mawiasz " Bez komentarza,tak jak Ty ,o to proszę". Paniał?

hodowca0258
IP:31.60.123.53

2020-11-10 19:35:01
kslom
Myślę ,że jesteś w miarę dobry,ale wśród boroków, co nie dajesz im wiedzy na obecną rzeczywistośc.Lepiej mieć stado baranów w stadzie, niż jedna owcę.Bez komentarza,tak jak Ty ,o to proszę.

hodowca0258
IP:31.60.123.53

2020-11-10 19:29:23
Wawel82
Z jakiego miesięcznika i co on prezentuje?

kslom
IP:83.243.111.28

2020-11-10 19:29:16
tak...jak myslałem
wieczorne bajania odprawiasz. Co jeszcze? Ugruntowałeś mnie we wcześniejszym przekonaniu. Bez odbioru.

hodowca0258
IP:31.60.123.53

2020-11-10 19:24:00
kslom
Moje podwórko,to myślę,ze OK,ale ja to stwierdzam po dyskusjach z kol. z Polski,których mam mnóstwo ,na codzień.Coś jeszcze?

kslom
IP:83.243.111.28

2020-11-10 19:18:56
h0258..ty tak poważnie
czy tylko opisujesz swoje podwórko ..."Przecież 99% hodowców ma fikcyjne potwierdzenia o szczepieniu".

hodowca0258
IP:31.60.123.53

2020-11-10 19:06:08
Wawel82
Ja nie gram wariata.Myślałem,że o tym wiesz.Jeżeli nie,to przepraszam .To teraz się dowiedziałeś.

piojer
IP:194.31.252.145

2020-11-10 19:05:52
Warzecha
Rudik__ podobno najlepsza gęś jest faszerowana "śrutem". Z ryb to już najlepiej lubię" golonkę" haaa. DL

Warzecha.
IP:31.0.42.64

2020-11-10 19:01:26

U nas w sekcji na kiełbaski z grilla też w tym sezonie nie było zainteresowania .Dobrobyt sprawił że wszyscy tym asortymentem się już przejedli

Teraz dużym zainteresowaniem cieszy się sandacz smażony ,ale to już w mniejszym gronie do 5 osób ,takie jest obostrzenie w dobie pandemii

Wawel82
IP:31.0.121.9

2020-11-10 18:57:03

H258 ja tylko przepisalem skrawek artykulu z miesiecznika,a Ty do mnie piszesz "nie graj wariata"-bez komentarza

Hodowca74
IP:46.204.20.175

2020-11-10 18:36:07
Hodowca0258
W sąsiednim temacie napisałem.
Kiełbasek nie chce nikt zasponsorować, chyba że na zakończenie sezonu, które było połączone z rozdaniem nagród za miniony sezon. :)
W trakcie sezonu nikt nie chce NIC zasponsorować, więc widocznie u nas są skąpcy. :((

hodowca0258
IP:31.60.123.53

2020-11-10 18:07:37
Hodowca74
Powiedz nam wszystkim ,tak szczerze, czy będzie jakiś mistrz GMP, co bierze wyniki z Waszych list, czyli ze wspólnego wypuszczenia?.Nie będzie, chyba,że ktoś zrobi kiełbaskę dla całego stworu?To niestety...NIEMOŻLIWE

Hodowca74
IP:46.204.20.175

2020-11-10 17:59:06
Wawel82
Gdyby ta informacja pochodziła z innego źródła, to by była bardziej miarodajna.
Parę lat temu wpadł mi do ręki pierwszy, darmowy numer tego "magazinu", ale po przeczytaniu w nim "pewnego" artykułu, odechciało mi się dalszej lektury. A tym bardziej prenumeraty kolejnych numerów.
Jeśli chodzi o te "nowe przepisy", to u nas, a chyba i na całym południu nie powinno być z tym kłopotu, bo pięćsetki są do zrealizowanie z Polski, a Maratony mogą być co trzy tygodnie. U nas chyba będzie seria 10 gołębi, więc dla chcących włożyć na ten lot, pewnie będzie stać na przebadanie tych 10 sztuk. O ile nie będą to jakieś drogie badania. :(
A może to tylko "strachy na lachy", które da się obejść. :)
EDYT. Aby tylko nie było dużo większych problemów w przeprowadzeniu lotów za pół roku od tych w minionym sezonie.

hodowca0258
IP:31.60.123.53

2020-11-10 17:46:27
Warzecha.
A ja jej nie mam.Zakupię pod koniec tygodnia.Będzie 50% tańsza.Edyt"U mnie Marcina będzie 15 listopada,to na czesć najlepszego lotowego,jaki był w 0253.Nie do przebicia.

hodowca0258
IP:31.60.123.53

2020-11-10 17:40:34
Wawel82
O czym Ty piszesz? Przecież 99% hodowców ma fikcyjne potwierdzenia o szczepieniu.edyt".A te ostatnie, co piszesz, to są załatwiane odgórnie.Nie graj wariata,jak nie wiesz,do czego jesteśmy zdolni. Tu kieszeń szeroko otwarta jest ważna.

hodowca51
IP:83.20.224.196

2020-11-10 15:38:35

I do tego faszerowana kaszą z grzybami ,a ich w tym roku pod dostatkiem

Warzecha.
IP:78.10.210.176

2020-11-10 15:25:44

Nie ma co się przejmować na zapas.

Dzisiaj trzeba gęś przyprawić żeby była na jutro.
Bo na św.Marcina najlepsza jest gęsina.

hodowca51
IP:83.20.224.196

2020-11-10 15:14:19
piojer
Nie ma sprawy ,ty zawsze radę dasz,czy w połowie czy na końcu to zawsze na liście będziesz. Chyba? że nie.Ale co tam mi,ja się na tym nie znam.

piojer
IP:194.31.252.145

2020-11-10 15:03:07

To nie problem!będą do 500+ jakoś damy radę.DL

Warzecha.
IP:78.10.210.176

2020-11-10 14:49:33

Wszyscy się nastawią na kat A,a lotowe będzie tańsze bo nie trzeba będzie daleko jeżdzić.He,he

Wawel82
IP:37.248.159.255

2020-11-10 14:39:08

przed lotem konkursowym z innego kraju EU.Zrodlo-PUTTMAN MAGAZYN wrzesien2020

Wawel82
IP:37.248.159.255

2020-11-10 14:32:52
NOWE PRZEPISY EU
...dotyczy transportu zwierzat na terenie EUwejda w zycie 21 04 2021...golembie przez 3 tyg beda musialy byc poddane kwarantannie na wlasnym golembniku a nastepnie najpozniej 48 godz przed zakoszowaniembeda musialy byc zbadane przez wet z urzedu wystawi on swid.zdr.ktore kierowca musi mioec podczas transp.golebi


Dodaj swoją odpowiedź

[Powrót]

REJESTRACJA
| Zasady współpracy | Reklama | Regulamin | Kontakt |

Wszelkie prawa dotyczące kopiowania i rozprowadzania materiałów zawartych w serwisie DOBRYLOT.pl bez zgody właściciela ZABRONIONE
COPYRIGHT 2004-2012 © DobryLot.pl
Projekt i wykonanie: www.4PROJEKT.pl